Ellen Toet

Ellen Toet

Docent rookstop coaching

Ik ben Ellen Toet, fysiotherapeut in de eerste lijn. Ik ben werkzaam in Ede, Veenendaal en Vianen bij Lijf & Leven fysio. Natuurlijk is het werk wat wij elke dag doen belangrijk voor mensen met een chronische aandoening zoals vaatlijden, hart- of longklachten. Maar belangrijker is dat we kunnen overbrengen wat de patiënt zelf kan doen om zijn of haar situatie te verbeteren of erger te voorkomen. En daar liggen twee pluspunten van de fysiotherapeut: de persoonlijke binding met de patiënt en de hoeveelheid tijd die we met de patiënt doorbrengen. We coachen richting bewegen en leefstijlverandering maar de nadruk ligt vaak nog teveel op het bewegen alleen. Dat is ook vaak het vooroordeel van ketenpartners. Onze taakstelling is echter breder: het coachen naar een gezonde leefstijl. Het kunnen begeleiden van een stoppoging roken is daar een heel belangrijk onderdeel in. Ik zie dat graag binnen de fysiotherapeutische competenties komen en wil daar graag aan mee werken.