Nog seks na PAV?


Woet Gianotten, niet praktiserend arts-psychotherapeut en emeritus universitair hoofddocent - UMC Utrecht en Erasmus MC Rotterdam

Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) en andere cardiovasculaire aandoeningen kunnen een negatief effect hebben op seksualiteit. Dat geldt trouwens voor alle chronische ziekten. Bij PAV vallen dan vooral erectieproblemen op, maar ook onvoldoende nat worden, verstoorde zin en verstoord orgasme kunnen bij mannen en vrouwen de intimiteit en de seksuele kwaliteit van leven flink onderuit halen.

Helaas vinden patiënten het moeilijk om dat thema aan te kaarten. Dat speelt zelfs als zij graag hulp zouden willen hebben. Onderzoek laat steeds weer zien dat patiënten vinden dat de professional dat thema dient aan te kaarten. Helaas is het echter ook zo dat het overgrote deel van de professionals in de medische wereld moeite heeft om dat gesprek over seksualiteit en intimiteit te starten. Dat komt door een mengsel van onder andere gebrek aan kennis, handelingsverlegenheid en taboe. Bij de meeste professionals komt daar ook nog tijdgebrek bij. Wat betreft dat laatste heeft de ClaudicatioNet-therapeut een groot voordeel. De frequente contacten met de patiënt en eventueel ook met de partner creëren ruime mogelijkheden om ook aandacht voor seksualiteit in de zorg te integreren.

Deze presentatie zal enerzijds informeren over een aantal relevante aspecten van seksualiteit en over hoe vaatproblemen seksualiteit en de seksuele relatie negatief kunnen beïnvloeden. Anderzijds zal er aandacht zijn voor een pro-actieve rol van de fysiotherapeut op dit terrein met daarbij ook aandacht voor de gezondheidsvoordelen van seksualiteit en intimiteit.