Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) binnen het fysiotherapeutisch domein


Bas Pierik, fysiotherapeut & bewegingswetenschapper en Roger Stevelmans, arts-epidemioloog - CIVA B.V.

Per 1 januari 2019 wordt de GLI vergoed vanuit de basisverzekering. De GLI is een leefstijlcoachprogramma dat zich richt op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. De interventie omvat advies over en begeleiding bij het verwerven van gezonde voedings- en eetgewoontes, een gezond beweegpatroon en hoe om te gaan met factoren die een gezonde leefstijl beïnvloeden (bijvoorbeeld stress en slaapgebrek).

Een voorwaarde om de GLI te kunnen aanbieden is dat je voldoet aan de competenties van een HBO-leefstijlcoach. Fysiotherapeuten bezitten al veel van deze competenties waardoor maar een beperkte nascholing nodig is om te voldoen aan de competenties van een Leefstijlcoach.

Tijdens deze presentatie wordt de GLI alsmede de epidemiologie, fysiologie en mogelijke oorzaken van overgewicht en obesitas nader uitgelegd. Daarnaast wordt ingegaan op mythes, fabels en feiten gerelateerd aan overgewicht en obesitas en wordt een vertaalslag gemaakt naar de fysiotherapeutische praktijk.