KomPas voor Samen Beslissen: weet jij al wat je ermee kan?!


Chronisch ZorgNet

Binnen het nieuwe ClaudicatioNet project ‘KomPas voor Samen Beslissen’ zijn we bezig met de ontwikkeling van het KomPas: een online tool die inzicht geeft in de individuele voorspelling van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden tijdens een traject gesuperviseerde looptherapie. Het KomPas maakt op basis van specifieke persoonskenmerken en met behulp van de landelijke database een voorspelling van het te verwachten resultaat van gesuperviseerde looptherapie. Deze voorspelling wordt weergegeven als een grafiek met tekst en uitleg. Op deze manier brengen we de landelijke data die door jullie wordt verzameld, terug naar de individuele patiënt. Het KomPas kan onder andere ondersteuning bieden bij het opstellen van behandeldoelen, invullen van het traject en het motiveren van de patiënt.

Ben je benieuwd naar het KomPas? Of heb je inmiddels al ervaring hiermee, maar heb je nog vragen? Schrijf je dan in voor deze sessie! Gedurende deze interactieve sessie wordt, aan de hand van voorbeeldcasussen, toegelicht hoe je het KomPas kan gebruiken in de praktijk.