Zelfmanagement, geen zaak van de professional alleen


Dr. John Verhoef, Lector Eigen Regie bij Fysiotherapie & Beweegzorg - Hogeschool Leiden

In deze bijdrage wordt ingegaan op de toekomstige demografische veranderingen in onze samenleving en de veranderingen in ons denken over ziek en gezond. Dit nieuwe denken heeft gevolgen voor de inrichting van de zorg voor mensen met chronische ziekten. Zelfmanagementondersteuning is in dit veranderingsproces een belangrijke pijler. Wat is zelfmanagement nu precies en wat heeft dit voor mogelijke gevolgen voor de cliënt en de zorgprofessional?

Geconcludeerd wordt dat zelfmanagement een zaak is van de cliënt en de zorgprofessional samen. Zelfmanagement vraagt om een beroepsgrensoverschrijdende visie op gezondheid en gedrag en vraagt om opleiden op maat van zowel de cliënt als de zorgprofessional. Zelfmanagement en communicatietechnologie kunnen nog veel meer dan nu het geval is door de cliënt en zorgprofessional samen verder worden ontwikkeld.

Persoonsgegevens:

Dr. John Verhoef heeft als fysiotherapeut / bewegingswetenschapper in diverse universitaire medische centra gewerkt. Hij is gepromoveerd aan de Universiteit Leiden (Integrated Care for Patients with Rheumatoid Artritis, 2007). Per 1 september 2008 is hij aangesteld bij Hogeschool Leiden als associate lector fysiotherapie en per 15 april 2011 als Lector Fysiotherapie. De lectorale rede gehouden op 11 april 2013 met als titel “Eigen Regie versterken: geen zaak van de patiënt alleen” markeert de officiële start van het lectoraat.

Sinds 1 januari 2018 heeft het lectoraat gekozen voor het leggen van meer focus op (wijkgerichte) beweegzorg, gebruik van eHealth ter ondersteuning van beweegzorg en inzetten van de methodiek van co creatie om doelgroepen te betrekken bij praktijkgericht onderzoek. Het lectoraat draagt vandaar nu de naam: Eigen Regie bij Fysiotherapie & Beweegzorg. Zijn expertise ligt op het terrein van interdisciplinaire revalidatie, netwerkvorming, competentie-ontwikkeling en informatie- en communicatietechnologie bij het bevorderen van eigen regie van mensen met chronische ziekten tijdens de fysiotherapeutisch behandeling.