Personen of instellingen die zich actief inzetten voor de zorg van patiënten met symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden (sPAV) willen we vanuit Chronisch ZorgNet in de spotlight zetten. Daarom reiken wij jaarlijks, tijdens één van onze congressen, de ClaudicatioNet award uit. Hieronder vind je een overzicht van de Award winnaars van afgelopen jaren en wat zij specifiek voor patiënten met sPAV hebben betekend.

Frank Reichenfeld

ClaudicatioNet therapeut en kartrekker

Henk Giesen

Vrijwilliger: 'patiënt' tijdens de basiscursus

Linda Nieman

Verpleegkundig Specialist

Jenneke Satter

Verpleegkundig Specialist

Daniëlle van Dalen

Verpleegkundig Specialist

Zorg en Zekerheid

Zorgverzekeraar

Paulette Pieters

ClaudicatioNet therapeut

Simon van der Voort

ClaudicatioNet therapeut