Kwaliteitssysteem


In 2015 heeft Chronisch ZorgNet het Kwaliteitssysteem geïntroduceerd. Dit is een database waarin geanonimiseerde patiënt- en behandelgegevens van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV) worden verzameld. Hiermee streeft Chronisch ZorgNet naar transparantie van behandelresultaten, waarmee de kwaliteit van de zorg geborgd en verbeterd kan worden. Om deze database tot stand te brengen, heeft Chronisch ZorgNet een samenwerking met de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) van het KNGF. Chronisch ZorgNet therapeuten sturen maandelijks data vanuit hun elektronisch patiëntendossier (EPD) naar de LDF. Vanuit de LDF worden de data van patiënten met PAV in het Kwaliteitssysteem verzameld.

Chronisch ZorgNet therapeuten kunnen in hun persoonlijke portfolio een terugkoppeling uit het Kwaliteitssysteem inzien. In het portfolio kunnen therapeuten hun eigen (behandel)resultaten vergelijken met regionale en landelijke gemiddelden. Op deze manier krijgt de therapeut inzicht in de effecten van zijn/haar handelen. Transparantie van behandelresultaten biedt Chronisch ZorgNet de mogelijkheid om de zorg voor PAV-patiënten te verbeteren middels lering en sturing binnen het netwerk. Hiermee creëert Chronisch ZorgNet een unieke leer- en verbetercultuur, bijvoorbeeld door verspreiding van nieuwe kennis via scholing en het congres.

De data die beschikbaar is in het Kwaliteitssysteem wordt tevens gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. Met behulp van de data wordt o.a. de meerwaarde van gesuperviseerde looptherapie (GLT) aangetoond. Daarnaast is de beschikbare data gebruikt om het KomPas te ontwikkelen; een online tool die een individuele voorspelling geeft van het behandelresultaat bij GLT, op basis van persoonsgegevens van de PAV-patiënt.

De Chronisch ZorgNet therapeut neemt gedurende de duur van het traject (1 jaar) elke drie maanden een set van vragenlijsten af bij de PAV-patiënt. De administratielast wordt zo laag mogelijk gehouden, waarbij het aantal te gebruiken vragenlijsten tot een minimum beperkt wordt. Wetenschappelijk onderzoek wordt gebruikt om vragenlijsten vorm te geven en deze complementair te houden aan de meest recente wetenschappelijke inzichten. Zo kunnen kortere vragenlijsten gevalideerd worden die vervolgens tijdrovende vragenlijsten kunnen vervangen. Op basis van feedback uit de praktijk en wetenschappelijke inzichten wordt het Kwaliteitssysteem continu verbeterd.