Regionale samenwerking


Regionale samenwerking wordt bewerkstelligd door het landelijk netwerk op te delen in 55 regionale netwerken. Ieder regionaal netwerk staat onder leiding van een of twee kartrekkers, die contact hebben met de landelijke coördinatoren van het overkoepelende netwerk. Binnen een regionaal netwerk worden bijeenkomsten georganiseerd om met collega’s kennis en ervaring te delen. Daarnaast is de samenwerking tussen collega’s belangrijk om goed contact te onderhouden met verwijzers en andere betrokken zorgverleners in de regio. Ook worden binnen de regionale netwerken diverse activiteiten voor patiënten georganiseerd, zoals informatiebijeenkomsten en beweeginitiatieven. Dergelijke evenementen zijn niet alleen essentieel om de patiënt blijvend fysiek te activeren, maar spelen ook een belangrijke rol in lotgenotencontact en het doorbreken van sociaal isolement.

Met de komst van Chronisch ZorgNet zal het voor verwijzers en andere betrokkenen steeds meer inzichtelijk worden welke zorgverleners gespecialiseerd zijn in de totaalbehandeling van patiënten met niet-overdraagbare aandoeningen (NCD’s). Dit gaat versnippering van de zorg tegen. Ook wordt het organiseren van evenementen voor patiënten met NCD’s efficiënter, waarbij natuurlijk altijd rekening wordt gehouden met de specifieke mogelijkheden van de patiënt.