Factsheet


Bij perifeer arterieel vaatlijden (PAV) zijn de slagaders van de benen vernauwd of afgesloten, waardoor de spieren bij inspanning te weinig zuurstof krijgen vanuit het bloed. Claudicatio intermittens (CI), ook wel etalagebenen, is het meest voorkomende symptoom van PAV. De patiënt ervaart pijn in de benen tijdens inspanning, die wegtrekt in rust.