Chronisch ZorgNet: perifeer arterieel vaatlijden


Gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding is voor alle patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV) in Nederland beschikbaar via het landelijk dekkend netwerk ClaudicatioNet. Dankzij de bewezen kosteneffectiviteit is de vergoeding per 1 januari 2017 in het basispakket opgenomen. Verdere optimalisatie van de zorg voor patiënten met PAV is te bereiken door verbeterde richtlijnnavolging: de patiënt blijft in de eerste lijn en wordt alleen wanneer nodig naar de tweede lijn verwezen (stepped care). Met de komst van Chronisch ZorgNet kunnen de ClaudicatioNet therapeuten hun kennis en vaardigheden op het gebied van bewegen en leefstijlbegeleiding verder in de praktijk brengen en verfijnen op basis van intervisie (peer review). Natuurlijk blijft bij- en nascholing op het gebied van ziekte-specifieke elementen essentieel.