ICT-infrastructuur


De geavanceerde ICT infrastructuur van ClaudicatioNet  maakt het mogelijk om de gewenste zorg te leveren. De kennis en ervaring op het gebied van ICT zijn volledig toepasbaar voor andere aandoeningen dan perifeer arterieel vaatlijden. Innovatieve projecten zoals intervisie en een online hulpmiddel in het kader van ‘samen beslissen’ komen binnen Chronisch ZorgNet goed tot hun recht, doordat toepassing binnen grotere groepen patiënten relatief eenvoudig is. Deze geavanceerde ICT infrastructuur bestaat uit de volgende elementen:

Elke zorgverlener houdt een online visitekaartje bij: het eigen portfolio. De portfolio's van de zorgverleners zijn terug te vinden op de Zorgzoeker. De patiënt wordt digitaal verwezen naar de zorgverlener in de woonomgeving van de patiënt..

Middels de zorgverwijzer wordt een patiënt binnen drie werkdagen door de Chronisch ZorgNet therapeut gebeld voor een afspraak en binnen vijf werkdagen in behandeling genomen. Gedurende het behandeltraject kunnen de behandelresultaten worden teruggekoppeld aan de zorgverlener, met een landelijke en regionale benchmark.

Samenwerking tussen Chronisch ZorgNet therapeuten wordt ondersteund door het bieden van een virtuele netwerkomgeving op regionaal niveau. Daarnaast maakt de zorgverlener via de website een gestandaardiseerde terugkoppelingsbrief voor de verwijzer.