Chronisch ZorgNet: hartrevalidatie


Momenteel is hartrevalidatie met name georganiseerd binnen ziekenhuiszorg. Hartrevalidatie in de eerste lijn is een kostenbesparend alternatief, maar wordt op dit moment niet vergoed. Studies naar o.a. de kosteneffectiviteit en veiligheid van hartrevalidatie in de eerste lijn, in combinatie met een landelijk dekkend netwerk van gespecialiseerde zorgverleners (Chronisch ZorgNet), zijn belangrijke stappen om de juiste zorg op de juiste plek te realiseren.