Gespecialiseerde zorgverlener


Een zorgverlener, die is aangesloten bij Chronisch ZorgNet, kenmerkt zich door kennis en ervaring op het gebied van de patiënt met niet-overdraagbare aandoeningen (NCD’s) en leefstijlbegeleiding. De kwaliteit van de zorg wordt binnen het kwaliteitsnetwerk geborgd door het implementeren van een continue leer- en verbetercultuur. Transparantie van behandelresultaten van alle zorgverleners biedt namelijk de mogelijkheid om kennis van best-practices te delen via bijscholing en regionale netwerken. Underperformers worden daar actief op gewezen en bijgestuurd, zodat zij aansluiting vinden bij het ‘peloton’.

Een belangrijk voordeel van een landelijk dekkend kwaliteitsnetwerk is dat alle patiënten in Nederland in de eigen woonomgeving beschikking hebben over doelmatige, gespecialiseerde zorg. Chronisch ZorgNet biedt de gespecialiseerde zorgverlener de mogelijkheid om de kennis en ervaring op het gebied van bewegen en leefstijlbegeleiding te benutten en verder uit te diepen, doordat meer patiënten met NCD’s behandeld worden.