Evidence-based practice


Evidence based practice en een stimulerende, lerende omgeving voor deelnemers vormen de basis voor een kwaliteitsnetwerk in de zorg. Wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan het standaardiseren van behandeling, het verder optimaliseren van die behandeling en het structureren van doelmatige zorgpaden. Onderstaand overzicht geeft voorbeelden van onderzoek dat een bijdrage levert aan de organisatie van de zorg voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Vergelijkbare onderbouwing is nodig bij het inrichten van zorgpaden voor andere niet-overdraagbare aandoeningen (NCD’s) binnen Chronisch ZorgNet.