Chronisch ZorgNet: COPD


De zorg voor patiënten met COPD is versnipperd. In sommige delen van Nederland wordt op regionaal niveau in ketenzorg gewerkt. Landelijk is (nog) geen duidelijke lijn zichtbaar om de kwaliteit van de zorg voor patiënten met COPD inzichtelijk te maken en te verbeteren. Chronisch ZorgNet stelt voor de bestaande infrastructuur van ClaudicatioNet te benutten om de kennis en ervaring uit de bestaande regionale netwerken te verzamelen en landelijk te implementeren. Op deze manier wordt transparante en doelmatige beweeg- en leefstijlzorg beschikbaar voor alle patiënten met COPD in Nederland.