Ambitie


Chronisch ZorgNet is een logisch vervolg op het succes van ClaudicatioNet. De toenemende vraag naar kwalitatieve, gespecialiseerde beweeg- en leefstijlzorg voor patiënten met niet-overdraagbare aandoeningen (NCD’s) kan zo invulling krijgen en op afzienbare termijn landelijk geïmplementeerd worden. Een ongezonde leefstijl is een evidente risicofactor voor zowel het ontstaan als het onderhouden van klachten bij NCD’s. De aanpak van deze risicofactor vraagt om experts op dit gebied die eenvoudig vindbaar en herkenbaar zijn en transparantie geven over hun handelen. ClaudicatioNet heeft zich bewezen als kwaliteitsnetwerk met gespecialiseerde zorgverleners en kent een voor Nederland unieke ICT-infrastructuur. Belangrijke elementen van ClaudicatioNet kunnen relatief eenvoudig worden uitgebreid voor andere NCD’s, waarmee als vanzelf Chronisch ZorgNet ontstaat.

De voordelen van Chronisch ZorgNet:

Voor de patiënt

  • Doelmatige, gespecialiseerde zorg in de woonomgeving
  • Zorgverlener(s) met expertise op het gebied van multi-morbiditeit
  • Lotgenotencontact en begeleiding bij het inpassen van een gezonde leefstijl in het dagelijks leven
  • Goede afstemming met de verwijzer en POH-er (regie-rol) en eventuele andere (para)medici

Voor de gespecialiseerde fysiotherapeut binnen Chronisch ZorgNet

  • Mogelijkheden om expertise op het gebied van bewegen en leefstijl toe te passen op een bredere populatie
  • Het wordt rendabel om lotgenotencontact en patiënt activiteiten te organiseren voor grotere groepen patiënten (locoregionale wandelgroepjes 3x/week in samenwerking met collegae therapeuten, om vervolgens patiënten daar als onderdeel van de behandeling naar te verwijzen)

Voor de verwijzer

  • Herkenbaarheid van gespecialiseerde zorgverleners
  • Eenduidige verwijzing naar een gespecialiseerd zorgverlener in de woonomgeving van de patiënt resulteert in een betrouwbaar traject met gestandaardiseerde, bondige terugkoppeling tijdens en bij afsluiting van het traject

Voor zorgverzekeraars

  • Doelmatige zorg voor patiënten met NCD’s, continue monitoring op en verbetering van kwaliteit